Khi người ta không còn yêu nhau
Mọi lời giải thích
Nào có cần đâu
Khi người ta không còn yêu nhau
Có lẽ tốt nhất là nên im lặng

Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
Nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
Khi người ta không còn yêu nhau
Đêm nào trăng cũng lặn
Mùa quả nào cũng đắng...

Thế giới đông người ư
Nhưng thiếu vắng
Khi người ta không còn nữa yêu nhau
Giá như quên được nỗi đau
Có lẽ đó là điều tốt hơn cả điều tốt nhất.