103.90
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trọng Tạo (439 bài)
- Trần Mạnh Hảo (166 bài)
- Triệu Nguyễn (34 bài)
- Lý Thuỵ Ý (9 bài)
- Mường Mán (41 bài)
Tạo ngày 27/03/2007 01:21 bởi Miên, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/05/2008 21:01 bởi Cammy
Lê Quang Trang sinh năm 1947 tại Bắc Ninh.

Các tác phẩm:
- Mai ngày khi con lớn lên
- Tro tàn quá khứ
- Trước cánh đồng mùa gặt
- Cánh rừng năm ấy

 

Trước cánh đồng vừa gặt