Thật tệ hại khi tuyên ngôn một thứ chân lý
Được nặn lên từ những sai lầm
Thật tệ hại khi xây dựng cuộc đời
mà dựa vào những ảo tưởng
Thật tệ hại cho những ai sống không lý tưởng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)