Đôi bàn tay em ?
Tôi đang vuốt ve âu yếm
Còn đôi bàn tay tôi ?
Chúng đang mãn nguyện với thân hình em

Thân thể của em ?
Tôi đang đắm mình trong đó
Trên trái đất này
Tôi không thấy nơi nào đẹp hơn
Nơi Em.