02/07/2022 08:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cơ thể ái ân
Milostná těla

Tác giả: Michal Černík

Nước: Séc
Đăng bởi bruce lee vào 04/03/2008 23:09

 

Nguyên tác

Tvé ruce?
Hladím se jimi.
Mé ruce?
Sytí se tvým tělem.
Tvé tělo?
Zabydluji se v něm.
Neznám, neznám slastnějšího místa na zemi
než tebe.

Bản dịch của Dương Tất Từ

Đôi bàn tay em ?
Tôi đang vuốt ve âu yếm
Còn đôi bàn tay tôi ?
Chúng đang mãn nguyện với thân hình em

Thân thể của em ?
Tôi đang đắm mình trong đó
Trên trái đất này
Tôi không thấy nơi nào đẹp hơn
Nơi Em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Michal Černík » Cơ thể ái ân