Em là tình yêu của anh
Từ đầu anh biết được dành bởi em
Phút giây anh gặp gỡ em
Em tìm thấy chốn trong tim anh rồi

Em là tình yêu của anh
Đem cho lý lẽ để anh sống còn
Cho anh biết mạnh mẽ hơn
Em là nơi trú ngụ hồn anh đây

Chưa ai chạm được vào anh
Chỉ em duy nhất chạm anh mất rồi
Người tìm kiếm cả cuộc đời
Để tìm thấy những gì đôi ta cần

Em là tình yêu của anh
Một điều tốt đẹp đời dành cho anh
Những ngày còn lại xin dành
Chỉ cho em đó để anh yêu chiều

Em là tình yêu của anh
Là hồn tim để cho anh trong đời
Khi anh lạc lõng đơn côi
Cuối cùng em đến có đôi chung nhà
Em cho anh cả thiết tha
Và căn phòng để giao hoà tự do

Chưa ai chạm được vào anh
Chỉ em duy nhất chạm anh mất rồi
Người tìm kiếm cả cuộc đời
Để tìm thấy những gì đôi ta cần

Em là tình yêu của anh
Một điều tốt đẹp cho anh đời này
Trần gian nhiều lắm đổi thay
Anh tin có một điều này mà thôi

Em là tình yêu của anh
Một điều ý nghĩa đời dành cho anh
Những ngày còn lại xin dành
Chỉ cho em đó để anh nuông chiều

Em là tình yêu của anh
Tạ ơn Thiên Chúa cho anh sống còn
Đôi ta trọn kiếp sắt son
Tình yêu anh mãi mãi còn có em


19.4.23