Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bob Dylan (41 bài)
- Paul Frederic Simon (1 bài)
- Frederick Feirstein (1 bài)
- Louise Glück (52 bài)
- Veita Jo Hampton (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (4 bài)
Tạo ngày 25/03/2023 20:10 bởi hongha83
Michael William Masser (24/3/1941 - 9/7/2015) là một nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Mỹ.