Ngày 25.6.1959 về thăm Thiều Sơn. Xa cách nơi này đã ba mươi hai năm tròn

Mộng cũ bâng khuâng, rủa những ngày
Băm hai năm mới trở về đây
Nông nô dựng giáo theo cờ đỏ
Bá chủ giơ roi vụt thẳng tay
Vì có hi sinh bao chí khí
Dám đem nhật nguyệt đổi thay trời
Mừng xem ngô lúa muôn trùng sóng
Chiều tối anh hùng rẽ khói mây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)