25/05/2024 12:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáo Thiều Sơn
到韶山

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2008 21:17

 

Nguyên tác

別夢依稀咒逝川,
故園三十二年前。
紅旗卷起農奴戟,
黑手高懸霸主鞭。
為有犧牲多壯志,
敢教日月換新天。
喜看稻菽千重浪,
遍地英雄下夕煙。

Phiên âm

Biệt mộng y hy chú thệ xuyên,
Cố viên tam thập nhị niên tiền.
Hồng kỳ quyển khởi nông nô kích,
Hắc thủ cao huyền bá chủ tiên.
Vị hữu hy sinh đa tráng chí,
Cảm giao nhật nguyệt hoán tân thiên.
Hỷ khan đạo thúc thiên trùng lãng,
Biến địa anh hùng hạ tịch yên.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Mộng cũ bâng khuâng, rủa những ngày
Băm hai năm mới trở về đây
Nông nô dựng giáo theo cờ đỏ
Bá chủ giơ roi vụt thẳng tay
Vì có hi sinh bao chí khí
Dám đem nhật nguyệt đổi thay trời
Mừng xem ngô lúa muôn trùng sóng
Chiều tối anh hùng rẽ khói mây
Tháng 6-1959

Nguyên chú: “Nhất cửu ngũ cửu niên lục nguyệt nhị thập ngũ nhật đáo Thiều Sơn. Ly biệt giá cá địa phương dĩ hữu tam thập nhị niên liễu.” 一九五九年六月二十五日到韶山。離別這個地方已有三十二年了。 (Ngày 25.6.1959 về thăm Thiều Sơn. Xa cách nơi này đã ba mươi hai năm tròn.)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Đáo Thiều Sơn