Thương em những sớm cuối đông
Gió lùa lạnh lẽo bên song cửa nhà
Một mình lặn lội đường xa
Tảo tần buôn bán, ngọc ngà phai phôi...

Nỗi niềm cũng lắm đơn côi
Số đâu chọn phải người hơi vô tình
Đành cam chịu, chẳng phân minh
Nhiều khi tủi phận, lệ hình ướt mi...

Xin cho em vững bước đi
Mùa xuân phía trước ngại gì gió đông
Bến bờ vui, thoả ước mong
Cùng nhau tấu khúc xuân hồng ca vang.

Tuy Hoà, 13/01/21