Là nhóm nhiều thể loại thơ viết về tình yêu đôi lứa cùng với phong cảnh, con người,...của quê hương, đất nước.