Đăng ngày 17/11/2023 11:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tùy Nhã vào 17/11/2023 11:49, số lượt xem: 423

Hoa giấy nở trước hiên nhà
Yêu màu hoa tím- áo nàng màu hoa
Nắng kia ai nhuộm mà vàng
Áo kia ai nhuộm mà chàng tương tư
Nàng sao chẳng nói năng chi
Hại ta đau đáu nghĩ suy đêm ngày