Lạ lùng kim cổ mãi mê say
Gốc rễ yêu thương khó bật lay
Muốn hỏi tình yêu từ cội thật
Hay vì nhân loại thích lày thay?

Trăng đêm soi sáng địa cầu này
Tỉ tỉ năm rồi đến buổi nay
Đón nhận vầng dương soi ngọc phách
Dạ lòng lệ đắng ngọt cùng cay.

Thân ta ngẫm nghĩ tựa mây bay
Mưa nắng phải chăng chút dại ngây
Phụng sự sinh tồn hay ảo tưởng
Long lanh ánh mắt những vơi đầy

Chốn vĩnh hằng kia rắc hạt thơ
Để bao tâm trí dưỡng hồn mơ
Sôi trào lý tưởng yêu non nước
Liều chết hy sinh chẳng vẩn vơ

Dạ thai nuôi dưỡng há buông trôi
Phụ mẫu đồng tâm khắp mọi nơi
Sinh dưỡng con mình đâu quản ngại
Mấy ai lượng giá chuyện xa vời?

Đất trời Tạo hoá mắt môi cười
Rọi giữa hồn ta ánh nắng tươi
Vũ trụ tặng trao quà khám phá
Không xanh tình tự vẫn vang Lời

Đồng hành đến đích dẫu đường xa
Thiên Chúa yêu thương khử ác tà
Ngài chính Tình Yêu trong Sự Thật
Bình An Ngài vẫn ở cùng ta

Cảm hoạ theo thi phẩm “Tình Thâm” của nữ sỹ Thi Hoàng (Yên Khánh Ninh Bình).