Đăng ngày 02/11/2016 11:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Dã Tràng Cát vào 02/11/2016 11:18, số lượt xem: 323

Kết liên lại trong một vòng tim Nhẫn
Cùng đoan nguyền theo tiếng gọi của Cha
Chúng con về góp tiếng nói vị tha
Trái tim xây một ngôn ngữ thật thà

Lòng nhủ lòng nối liền vòng tim Nhẫn
Tay liền tay trong Thượng đế bao dung
Chẳng huyền thoại chẳng trốn cõi mây cung
Cha hiện diện giữa nhân gian vô tận

Nào cùng bước lên đường vì Lòng Nhẫn
Vì cội nguồn thao thức cõi trăm năm
Cho sự thật bừng sáng cả lương tâm
Màu chân lý rọi ánh hồng tinh tấn

Đời hiệp thông chúng con cùng tim Nhẫn!
Chữ Nhẫn tình quả Nhẫn phúc người ơi!
Trọn Tình Yêu trong Thượng đế cao vời
Một đức ái rạng ngời hoà đức Nhẫn

Gọi Cha ơi
Xin thắp lên lòng Nhẫn
Gọi mọi người
Tặng tim Nhẫn cho nhau