Phúc may đó đời ban ta lòng nhớ
Bến tâm giao neo ký ức an hoà
Nhớ để nhớ không phôi pha giấc đợi
Nghén mộng thường ủ lấy chút nhạc hoa.

Cội yêu đó tư tương tràn lòng nhớ
Khiến giọt buồn sóng sánh ánh đời tươi
Thục nữ hỡi em thiên thần độ lượng
Trời trao duyên đã ửng mắt đôi mươi.

Nhọc mệt đó sẽ tan trong lòng nhớ
Giọt mồ hôi luôn thắm sắc kiêu sa
Sợi tóc ướt trán toả ý thật thà
Em phụng sự em xứng là người mẹ.

Cả nhân loại say sưa một lòng nhớ
Giấc ấu thơ cho đến phút lên đường
Nghiệm tâm lòng cảm được Tình yêu lớn
Vượt trần gian ta bước đến Miền Thương.

Phố Nguyễn Cửu Vân, 12/5/2016