Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngô Lai (1 bài)
- Hoàng Tấn (1 bài)
- Âu Dương Huyền (4 bài)
- Trương Vũ (1 bài)
- Ngô Sư Đạo (2 bài)
Tạo ngày 16/11/2018 12:04 bởi tôn tiền tử
Mã Tổ Thường 馬祖常 (1279-1338) là thi nhân đời Nguyên, tự Bá Dung 伯庸, người bộ lạc Ung Cổ, ở Thiên Sơn, Tĩnh Châu, tiến sĩ cập đệ năm Diên Hựu thứ 2 đời Nguyên Nhân Tông, làm ứng Phụng hàn lâm văn học, quan đến Ngự sử trung thừa, Khu mật viện phó sứ. Thơ ông giầu sức tưởng tượng, mạnh mẽ, lời đẹp, kín đáo. Tác phẩm có Thạch Điền tập.