Tơ nhện mảnh vật vờ là thế
Hoa dương thì trăm vẻ thướt tha
Bên màn hộp phấn lướt qua
Sang sông điểm áo chấm hoa đai vòng
Lên xuống trước cuồng phong xem nhẹ
Chim én oanh mới mẻ đều quen
Than tàn, thoa dắt, hoa đèn
Nhác trông như chậu kén tằm ươm tơ
Mặt ao xuân lửng lơ không hạ
Rễ gốc không giống tựa cánh bèo
Mượt mà sóng gợn bờ rêu
Hoa rơi tô điểm thêm mầu lụa hoa
Kể thanh minh tiết là đẹp nhất
Ánh dương soi trời đất tháng ba
Đế hương thuyền rượu khói hoa
Dọc ngang cầu đá người nhà vui đông
Cá trắng nhảy mặt rong biển nhỏ
Sen hoa du nỗi khổ lìa xa
Hoa dương bay vẫn thướt tha
Chờ cây khép tán đợi mưa xuân về

tửu tận tình do tại