Hai, ba lần kể còn may
Ngôi sao thái bạch có ngày hạnh lên
Thấy còn vinh dự gọi tên
Rằng nay người sẽ sống bên ngày lành

Em tin đời vẫn màu xanh
Món quà vưu vật sẽ dành ai hôn
Tưởng bình minh rực trong hồn
Sẽ còn đọng ở môi hôn anh hoài!

Mình em thôi, chẳng với ai
Đã nhiều nước mắt phí hoài thời gian
Muốn nhìn anh được hân hoan

Mắt em dậy sóng dâng tràn yêu thương
Cho anh dài giấc mộng thường
Để rồi chinh phục thiên đường đôi ta.