Nhìn bầu trời đêm:
Ta có hai bản thân, hai loại quyền lực.

Ta ở đây với ngươi, bên cửa sổ,
xem ngươi phản ứng. Hôm qua
mặt trăng mọc trên đất ẩm trong khu vườn thấp hơn.
Bây giờ mặt đất lấp lánh như mặt trăng,
như vật thể chết bị đóng vảy bởi ánh sáng.

Bây giờ ngươi có thể nhắm mắt.
Ta đã nghe tiếng khóc của ngươi, và tiếng khóc trước tiếng khóc ngươi,
và đòi hỏi đằng sau chúng.
Ta đã cho ngươi thấy những gì ngươi muốn:
không phải niềm tin, mà là sự đầu hàng
quyền lực, mà nó phụ thuộc vào bạo lực.

tửu tận tình do tại