Em chưa nói hết về anh?
Mỗi khi thức dậy, hay nằm trong mơ
Nếu mà chỉ nói điên rồ
Và anh chẳng biết em chờ nói chi
Thật ra có quan hệ gì
Chỉ cần tin tưởng nghĩ suy đủ rồi

Rằng em sẽ lại yêu thôi
Dù con tim vỡ, em rồi
Lại yêu
Nhiều hơn trước
Lần nữa yêu
Dẫu qua anh phải mất tiêu một đời
Có trời biết, em yêu thôi

Người ta chẳng nói với anh
Thật điều cảm nhận họ dành cho anh
Em cầu vui chết vì anh
Nếu mà em biết trong anh tỏ tường
Nên, bao chuyện như điên cuồng
Các từ không phát ra thường đúng sao
Thật ra nhân quả thế nào
Nếu điều đó giúp em qua đêm này

Em yêu lại lần nữa đây
Dẫu hồn tan nát, em rày
Lại yêu
Cuồng hơn trước
Em sẽ yêu
Qua anh dù có mất tiêu một đời
Có trời mới biết, em yêu

Nếu thật tình, chẳng ai can
Nơi anh
Em vượt, không cần nói lên
Rằng em có thể làm nên

Lại thêm lần nữa để em yêu người
Dù tim vỡ nát, em rồi
Yêu thêm lần nữa
Rã rời hơn xưa
Em yêu lần nữa cho vừa
Qua anh em dẫu có thua một đời
Có trời biết, em yêu thôi

Rằng em yêu lại nữa rồi vẫn yêu
Một ngày em biết, em yêu
Anh không ngăn nỗi cái điều em yêu,
Trả hơi thở lại
Thêm nhiều
Một ngày, em biết, em yêu lại rồi