Có những từ như hai tiếng Tự do
Nói ra nghe ngọt ngào ngây ngất.
Suốt mọi ngày khát vọng tự do,
Từ sâu thẳm lòng tôi, lên tiếng hát.

Có những từ như hai tiếng Tự Do
Vẳng lên là tôi thấy mình muốn khóc.
Nếu biết những gì tôi đã kinh qua,
Chắc anh sẽ hiểu tại sao mà.