Đã lâu rồi
Tôi gần như quên mất giấc mơ tôi
Nhưng nó từng ở đó
Trước mắt tôi
Sáng như mặt trời
Giấc mơ tôi.
Và khi bức tường đứng dậy.
Đứng dậy chậm,
Chậm,
Giữa tôi và giấc mơ tôi
Đứng dậy chậm, chậm,
Mờ mờ,
Che dấu,
Ánh sáng của giấc mơ tôi.
Đứng dậy tới khi chạm bầu trời.
Bức tường
Bóng tối
Tôi đen

Tôi nằm trong bóng tối
Ánh sáng giấc mơ tôi không còn trước mặt tôi
ở trên tôi.
Chỉ có bức tường dầy
Chỉ có bóng tối.
Tay tôi!
Tay đen của tôi!
Xuyên qua bức tường!
Tìm giấc mơ tôi!

Hãy giúp tôi phá vỡ bóng đen
Nghiền nát đêm
Đập tan bóng tối
Thành ngàn tia sáng mặt trời
Thành ngàn giấc mơ nhảy múa
Của mặt trời!