25/09/2021 08:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi tôi lớn lên
As I grew older

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi estrange vào 25/03/2008 01:53

 

Nguyên tác

It was a long time ago.
I have almost forgotten my dream.
But it was there then,
In front of me,
Bright like a sun–
My dream.
And then the wall rose,
Rose slowly,
Slowly,
Between me and my dream.
Rose slowly, slowly,
Dimming,
Hiding,
The light of my dream.
Rose until it touched the sky-
The wall.

I lie down in the shadow.
No longer the light of my dream before me,
Above me.
Only the thick wall.
Only the shadow.
My hands!
My dark hands!
Break through the wall!
Find my dream!

Help me to shatter this darkness,
To smash this night,
To break this shadow
Into a thousand lights of sun,
Into a thousand whirling dreams
Of sun!

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Đã lâu rồi
Tôi gần như quên mất giấc mơ tôi
Nhưng nó từng ở đó
Trước mắt tôi
Sáng như mặt trời
Giấc mơ tôi.
Và khi bức tường đứng dậy.
Đứng dậy chậm,
Chậm,
Giữa tôi và giấc mơ tôi
Đứng dậy chậm, chậm,
Mờ mờ,
Che dấu,
Ánh sáng của giấc mơ tôi.
Đứng dậy tới khi chạm bầu trời.
Bức tường
Bóng tối
Tôi đen

Tôi nằm trong bóng tối
Ánh sáng giấc mơ tôi không còn trước mặt tôi
ở trên tôi.
Chỉ có bức tường dầy
Chỉ có bóng tối.
Tay tôi!
Tay đen của tôi!
Xuyên qua bức tường!
Tìm giấc mơ tôi!

Hãy giúp tôi phá vỡ bóng đen
Nghiền nát đêm
Đập tan bóng tối
Thành ngàn tia sáng mặt trời
Thành ngàn giấc mơ nhảy múa
Của mặt trời!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Khi tôi lớn lên