Bình thản,
Khuôn mặt mát lạnh của dòng sông
Xin tôi một nụ hôn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)