25/09/2021 08:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ghi chép tự sát
Suicide's Note

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2008 05:12

 

Nguyên tác

The calm,
Cool face of the river
Asked me for a kiss

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Bình thản,
Khuôn mặt mát lạnh của dòng sông
Xin tôi một nụ hôn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Ghi chép tự sát