Thiên hạ bảo: Lên phương Bắc kiếm ăn
Ở đó, việc làm xem chừng dễ sống
Thiên hạ bảo: Phương Bắc giờ khá lắm
Ở đó, đủ dư công ăn việc làm
Và tôi lên phương Bắc, bơ vơ
Không một xu dính túi

Tôi hít đầy không khí ban mai
Hít nở phổi thay cho bữa sáng
Tôi hít đầy không khí ban mai
Hớp không khí luôn căng phồng bụng
Cho đến tận bữa chiều, hoa mắt
Tôi tiếp tục hớp tràn không khí đặc hoàng hôn

Tôi nhảy tưng tưng
Cốt cho quên cơn đói
Tôi hát tưng tưng
Cho đỡ buồn, đỡ mỏi
Tôi hát, tôi rên ư ử
Một điệu blues toàn không khí trống trơn

Thôi đừng ai nỡ hỏi
Điều gì sẽ đến với tôi
Thôi đừng ai nỡ hỏi
Nơi đây sống khá hay tồi
Tốt hơn hết hãy nghe
Điệu hát của tôi, căng phồng không khí


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)