Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tống Uyển (4 bài)
- Phùng Ban (1 bài)
- Cố Viêm Vũ (10 bài)
- Tào Dung (1 bài)
- Cung Đỉnh Tư (2 bài)
Tạo ngày 13/12/2020 09:52 bởi tôn tiền tử
Lục Kỳ 陸圻 (1614-?) tự Lệ Kinh 麗京, Cảnh Tuyên 景宣, người Tiền Đường, Chiết Giang, đỗ cống sinh thời Minh mạt, sang đời Thanh không cộng tác bỏ về quê làm thuốc. Nhân vụ án Minh sử 明史 của họ Trang (viết sử ca tụng nhà Minh) ở Tầm Châu, ông bị truy nã phải bỏ trốn, thay hình đổi dạng đi khắp nơi, khi ở Quảng Đông làm sư, lúc lên Võ Đang làm đạo sĩ, khi xuống Lĩnh Nam... không biết chết năm nào, ở đâu. Tác phẩm có Uy Phụng Đường văn tập 威鳳堂文集, Tòng Đồng tập 從同集, Ngư Dương thi thoại 漁洋詩話.