15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2009 21:02

金錯刀行

黃金錯刀白玉裝,
夜穿窗扉出光芒。
丈夫五十功未立,
提刀獨立顧八荒。
京華結交盡奇士,
意氣相期共生死。
千年史策恥無名,
一片丹心報天子。
爾來從軍天漢濱,
南山曉雪玉嶙峋。
嗚呼!楚雖三戶能亡秦,
豈有堂堂中國空無人!

 

Kim thác đao hành

Hoàng kim thác đao bạch ngọc trang,
Dạ xuyên song phi xuất quang mang.
Trượng phu ngũ thập công vị lập,
Đề đao độc lập cố bát hoang.
Kinh hoa kết giao tận kỳ sĩ,
Ý khí tương kỳ cộng sinh tử.
Thiên niên sử sách sỉ vô danh,
Nhất phiến đan tâm báo thiên tử.
Nhĩ lai tòng quân thiên Hán Tân,
Nam Sơn hiểu tuyết ngọc lân tuân.
Ô hô! Sở tuy tam hộ năng vong Tần,
Khởi hữu đường đường Trung Quốc không vô nhân!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Thanh gươm mạ vàng dát ngọc trắng
Ban đêm sáng quắc dọi qua song
Trai năm mươi tuổi công chưa lập
Xách gươm đứng nhìn khắp tám phương
Kinh thành bạn hữu đều hào kiệt
Khảng khái hẹn nhau cùng sống chết
Nghìn năm sử sách thẹn không tên
Một tấm lòng son đền nợ nước
Mới rồi hành quân đến Hán Tân
Nam Sơn tuyết sớm ngọc xây tầng
Than ôi! Sở tuy ba hộ diệt được Tần
Oai hùng Trung Quốc há không kẻ nên thân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nạm ngọc mạ vàng thanh gươm quí,
Trời đêm sáng rực tận ngoài song.
Thân trai năm chục chưa công cán,
Đứng thẳng vung gươm tám hướng trông !
Kinh thành kỳ sĩ đều giao kết,
Chí khí thề nguyền cùng sống chết,
Sử sách nghìn năm thẹn chẳng tên,
Lòng son báo đáp vua trên hết !!
Vừa mới theo quân về Hán Tân,
Nam Sơn sườn tuyết phủ trong ngần,
Ô hô ! Sở tuy ba hộ diệt xong Tần,
Há có ! Rỡ ràng Trung Quốc lại không dân !!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Chính

Thanh gươm báu vàng pha ngọc dát,
Giữa đêm trường ánh hắt qua song.
Năm mươi chửa lập nên công,
Cầm gươm đứng giữa non sông lặng nhìn.
Bạn kỳ sĩ kết thân thuở trước,
Hẹn cùng nhau vì nước diệt thù.
Tấc lòng báo đáp ơn sâu,
Hổ chưa tên tuổi nghìn sau với đời.
Sông Thiên Hán cõi ngoài vùng vẫy,
Núi Nam Sơn tuyết rải long lanh.
Sở Tần chuyện cũ rành rành,
Lẽ nào Trung Quốc lại đành bó tay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời