Gió nhẹ đưa mưa bụi đến
Trời xa, nước biếc chưa phân
Hoàng Lăng xa gần xin hỏi
Trên sông một mảnh bóng xuân

tửu tận tình do tại