Ngày quang sương nhạt đầy song,
Màu xuân lưu luyến nhuộm hồng những hoa.
Khách say hương cũng khề khà,
Hải đường chưa nở vì là gió đông?

tửu tận tình do tại