01/07/2022 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiêu Lâm thư ốc tuyệt cú
蕉林書屋絕句

Tác giả: Lương Thanh Tiêu - 梁清標

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 10:49

 

Nguyên tác

淡煙晴日滿帘櫳,
春色依依上小紅。
客為看花頻載酒,
海棠開否問東風。

Phiên âm

Đạm yên tình nhật mãn liêm lung,
Xuân sắc y y thướng tiểu hồng.
Khách vị khán hoa tần tái tửu,
Hải đường khai phủ vấn đông phong.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngày quang sương nhạt đầy song,
Màu xuân lưu luyến nhuộm hồng những hoa.
Khách say hương cũng khề khà,
Hải đường chưa nở vì là gió đông?
Tiêu Lâm là hiệu của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Thanh Tiêu » Tiêu Lâm thư ốc tuyệt cú