Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2014 13:45

贈李中華

莫向嵩山去,
神仙多誤人。
不如朝魏闕,
天子重賢臣。

 

Tặng Lý Trung Hoa

Mạc hướng Tung sơn khứ,
Thần tiên đa ngộ nhân.
Bất như triều Nguỵ khuyết,
Thiên tử trọng hiền thần.

 

Dịch nghĩa

Đừng có vào núi Tung,
Thần tiên trong đó đã làm mê hoặc nhiều người.
Không như triều đình nhà Nguỵ,
Vua trọng đãi hiền thần.


Lý Trung Hoa thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đừng có vào núi Tung xa lắc
Thần tiên từng mê hoặc nhiều người
Không như triều Nguỵ đương cai
Đức vua trọng đãi hiền tài từ lâu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đừng có vào non Tung sơn,
Thần tiên chốn mê hoặc hơn nhiều người.
Không như nhà Nguỵ các đời,
Hiền thần vua trọng đãi người từ lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đừng vào nơi núi cao Tung sơn,
Người ngụ bị tiên mê hoặc hơn.
Nhà Nguỵ các đời không phải thế,
Hiền thần vua trọng đãi công ơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời