Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 01/04/2014 13:01 bởi tôn tiền tử
Lý Kính Phương 李敬方 năm sinh mất và quê quán không rõ, đỗ tiến sĩ năm Trường Khánh thứ 3 (823), từng nhậm Hấp Châu (huyện Hấp, tỉnh An Huy ngày nay), Thai Châu (huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang ngày nay) thứ sử. Tác phẩm có "Lý Kính Phương" một quyển, nay "Toàn Đường thi" còn chép 8 bài.