Đàn gảy trên vách đá
Phất phơ một lão tiên
Tay cầm đuôi loan trắng
Đêm quét mây Nam sơn
Lừa uống nước suối lạnh
Cá bơi về biển trong
Đương thời Hán Vũ đế
Thông báo đào hoa xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)