白鶴江中

只愛肝腸生鐵石,
豈將頭角怨羲娥。
此行塵事關心少,
惟有東流感慨多。

 

Bạch Hạc giang trung

Chỉ ái can trường sinh thiết thạch,
Khởi tương đầu giác oán hi nga.
Thử hành trần sự quan tâm thiểu,
Duy hữu đông lưu cảm khái đa.

 

Dịch nghĩa

Chỉ quý ở chỗ tính cách cứng rắn như sắt đá,
Lẽ nào lại đem tài năng oán trách đất trời.
Chuyến đi này ta ít quan tâm đến việc thế tục,
Chỉ có dòng nước cuồn cuộn chảy về đông kia làm ta xúc cảm nhiều.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Anh

Chỉ quý lòng son như sắt đá,
Há vì tài mọn oán trời cao.
Chuyến này việc thế quan tâm ít,
Cuồn cuộn dòng đông cảm khái nhiều.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quý ở tấm lòng như sắc đá,
Việc mình đâu lại oán trời cao.
Chuyến nầy thế sự khôn vương bận,
Nước cuộn về đông thật dạt dào.

15.00
Trả lời