題扇其八

赫赫空中火扇,
甚明君子行宜。
折折西風暑退,
正知君子藏時。

 

Đề phiến kỳ 08

Hách hách không trung hoả phiến,
Thậm minh quân tử hành nghi.
Chiết chiết tây phong thử thoái,
Chính tri quân tử tàng thì.

 

Dịch nghĩa

Hừng hực bầu trời quạt lửa,
Biết rất rõ là lúc người quân tử hành đạo.
Nắng nóng gió tây lui đi,
Biết là lúc người quân tử lui về ở ẩn.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Hừng hực bầu trời quạt lửa,
Rõ ràng quân tử nên “hành”.
Hầm hập gió tây đã rút,
Biết thời quân tử lui nhanh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hừng hực bầu trời quạt lửa ra,
Biết là quân tử đạo hành nhà.
Gió tây lui bớt nhường hơi nóng,
Quân tử biết thời về ẩn xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời