Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/12/2018 17:16

Đăng Kim Kê nham

Kim Kê nham thượng Quan Âm động,
Hoạ nghịch tân đầu vọng bảo chàng.
Hí thuỷ sô âu tuỳ khách đĩnh,
Tị yên lão hạc túc thiền song.
Áp hương hữu tích huân liên toạ,
Niểu lý vô tung độ vĩ giang.
Hà xứ giai nhân bằng Thứu lĩnh,
Bạch y tương chứng thuý mi song.

 

Dịch nghĩa

Động Quan Âm trên núi Kim Kê,
Mũi thuyền đầu bến vọng chùa Phật.
Mãn ngác chim âu non theo thuyền khách,
Tránh khói hạc già đậu ở song chùa.
Áp hương có dấu vết xông toà sen,
Giày lả lướt không tung tích vượt sông lau.
Giai nhân nơi nào dựa Thứu lĩnh,
Áo trắng đứng đó đôi mày biếc.


Nguyên chú: Thơ hạn vận Tam giang, dùng mỗi câu một tên loài cầm, núi ở trên bờ sông có thạch động Phật Quan Âm cảnh rất thanh u.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Động Quan Âm núi Gà vàng,
Mũi thuyền đầu bến vọng sang bảo toà.
Âu non rỡn nước quanh ta,
Song thiền tránh khói hạc già ghé nương.
Toà sen còn ngát xạ hương,
Giày không để dấu băng đường sông lau.
Chẳng hay người đẹp nơi đâu,
Đẹp màu áo trắng, biếc màu mày xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan Âm trên động núi Kim Kê,
Đầu bến mũi thuyền chùa vọng về.
Ngơ ngác âu non thuyền khách dựa,
Tránh sương hạc lão đậu song chùa.
Toà sen hương khói còn in vết,
Giày lướt không tung sông vượt lau.
Nơi dựa giai nhân nào Thứu lĩnh,
Đẹp màu áo trắng biếc mày chau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời