15/06/2024 09:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Kim Kê nham

Tác giả: Lê Quang Định - 黎光定

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 17:16

 

Phiên âm

Kim Kê nham thượng Quan Âm động,
Hoạ nghịch tân đầu vọng bảo chàng.
Hí thuỷ sô âu tuỳ khách đĩnh,
Tị yên lão hạc túc thiền song.
Áp hương hữu tích huân liên toạ,
Niểu lý vô tung độ vĩ giang.
Hà xứ giai nhân bằng Thứu lĩnh[1],
Bạch y tương chứng thuý mi song[2].

Dịch nghĩa

Động Quan Âm trên núi Kim Kê,
Mũi thuyền đầu bến vọng chùa Phật.
Mãn ngác chim âu non theo thuyền khách,
Tránh khói hạc già đậu ở song chùa.
Áp hương có dấu vết xông toà sen,
Giày lả lướt không tung tích vượt sông lau.
Giai nhân nơi nào dựa Thứu lĩnh,
Áo trắng đứng đó đôi mày biếc.

Bản dịch của Hoài Anh

Động Quan Âm núi Gà vàng,
Mũi thuyền đầu bến vọng sang bảo toà.
Âu non rỡn nước quanh ta,
Song thiền tránh khói hạc già ghé nương.
Toà sen còn ngát xạ hương,
Giày không để dấu băng đường sông lau.
Chẳng hay người đẹp nơi đâu,
Đẹp màu áo trắng, biếc màu mày xanh.
Nguyên chú: Thơ hạn vận Tam giang, dùng mỗi câu một tên loài cầm, núi ở trên bờ sông có thạch động Phật Quan Âm cảnh rất thanh u.

[1] Nguyên chú: Thứu lĩnh là núi Linh Thứu ở trung bộ Ấn Độ, vì núi giống hình chim thứu (một loài chim khoẻ và dữ), lại có nhiều giống chim thứu sống ở trên núi cho nên được gọi tên như vậy. Ở đây, ý chỉ chùa chiền, đất Phật.
[2] Nguyên chú: Lúc bấy giờ có một người đẹp trang điểm nhã đạm áo trắng đang hành hương trước Phật tiền, đó cũng là thi liệu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quang Định » Đăng Kim Kê nham