Bỏ bia bụng bớt béo
Nâng ly trà khề khà
Uống tà tà buổi sáng
Nhai luôn cả xác trà
Một ly thì cảm hứng
Dạt dào như gió reo
Hai ly mây gió thổi
Đưa tôi lượn qua đèo
Ba ly như mọc cánh
Bay lên cõi trời xa
Bốn ly thì cảm thấy
Thiên thai dưới mái nhà
Năm ly thôi uống nữa
Thấy nhũng nhẵng mồ hôi
Giọt giọt tuôn nóng hổi
Hương trà thơm gấp đôi
Uống từ khuya đến sáng
Một ly rồi một ly
Thấy hồi xuân mộng mị
Như đứa trẻ dậy thì
Bỏ bia bụng bớt béo
Trân trọng tri ngộ trà
Trống trơn nộ ái ố
Bụng xẹp vào sát da...


17.VII.1999

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]