Rừng khộp bây giờ khô không khốc
Người lính đi trên lá lào xào
Gõ chiếc bi đông kêu lách cách
Suối cạn rồi bước thấp bước cao
Súng vác vai, quần xắn đến gối
Đất bỏng chân, nứt nẻ tiếng ve
Xao xác gió đi về Kađạ
Mồ hôi rơi vào mắt cay xè
Rừng khộp khô thì lá khộp rơi
Người lính làm quạt mát thảnh thơi
Chưa có nước nhớ về giếng nước
Có nụ hoa xoài lấm tấm rơi...
Mình đi mặc kệ nắng chang chang
Có lửa đâu mà giống chảo rang
Anh nuôi đầu đội soong quân dụng
Tiếng cười trai trẻ giòn tan
Trống rôm vông đang giục bước chân
Mười lăm phút nữa gặp mùa xuân
Gió đưa về vị đường thốt nốt
Nhắc thì thầm ta sắp vào phum
Chim puk reo trên quê hương Chùa Tháp
Người lính đi mấy thuở ngang tàng
Chợt hồn nhiên chỉnh tề quân phục
Vào phum bạn gái sẽ nhìn ngang...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]