Đã lâu rồi mới trở lại
Quê nhà, bến cũ, sông xưa
Nắng mật vàng hoe hoa cải
Sông xanh – tháng chạp – lặng lờ.

Bên lối xưa ta đi học
Tuổi thơ lem luốc lao xao
Đôi bờ hè phượng, thu cúc
Mơ màng hoa nở chiêm bao.

Chiều buông sương giăng ánh lửa
Miền quê heo hút lập loè
Nửa đời xa nhà lữ thứ
Giờ về tạ lỗi bờ tre.

Còn bao nhiêu ngày nữa tết?
Người xa ơi có nhớ về
Xao xuyến đất trời trở rét
Một mình đường lặng tái tê.

Từng bước thời gian trễ nải
Dùng dằng như thể đợi ai
Người xưa ơi thương nhớ lắm
Nhưng đành – Xuân bất tái lai.


Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002