Nhớ sao những buổi cấy đêm,
Tiếng cười nho nhỏ, ánh đèn lung linh.
Hỡi em tay cấy nhanh nhanh,
Có anh cầm súng đứng canh xóm ngoài.
Ca-nông em nhớ lắng tai,
Bến Tre bắn xuống, Mỏ Cày bắn qua.
Mẹ ơi tóc bạc tuổi già,
Cấy đêm mẹ vẫn xông pha chẳng sờn.
Ngón tay bật máu mảnh bom,
Cấy bao nhiêu mạ, căm hờn bấy nhiêu.
Chúng tưởng đâu dội nhiều bom đạn,
Ta bỏ làng, bỏ xóm ta đi.
Thức đêm ta cấy quản gì,
Sáng ra lúa đã xanh rì đồng ta![Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]