22/09/2023 16:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cấy đêm

Tác giả: Lê Anh Xuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2020 22:11

 

Nhớ sao những buổi cấy đêm,
Tiếng cười nho nhỏ, ánh đèn lung linh.
Hỡi em tay cấy nhanh nhanh,
Có anh cầm súng đứng canh xóm ngoài.
Ca-nông[1] em nhớ lắng tai,
Bến Tre bắn xuống, Mỏ Cày bắn qua.
Mẹ ơi tóc bạc tuổi già,
Cấy đêm mẹ vẫn xông pha chẳng sờn.
Ngón tay bật máu mảnh bom,
Cấy bao nhiêu mạ, căm hờn bấy nhiêu.
Chúng tưởng đâu dội nhiều bom đạn,
Ta bỏ làng, bỏ xóm ta đi.
Thức đêm ta cấy quản gì,
Sáng ra lúa đã xanh rì đồng ta!
Nguồn: SGK Tập đọc lớp 4 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977
[1] Súng đại bác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Anh Xuân » Cấy đêm