Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 23/12/2018 09:54 bởi tôn tiền tử
Lê Đình Cẩn (1870-1914) hay được gọi là Cử Cẩn, Lê Cẩn, người làng Hoà Vinh (nay thuộc xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), sau về cư trú ở thôn La Hà, nay thuộc thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Ông là chí sĩ yêu nước chống Pháp, khởi xướng thành lập và là Hội chủ Duy Tân hội Quảng Ngãi.

Năm 1903, Lê Đình Cẩn thi đỗ cử nhân, sau đó được bổ làm Huấn đạo huyện Mộ Đức, nhưng chỉ một thời gian ông bỏ quan về nhà mở trường dạy học, kết giao với các nhân sỹ, tham gia hoạt động yêu nước. Năm 1906, ông cùng một số nhà yêu nước ở tỉnh nhà khởi xướng thành lập Duy Tân hội Quảng Ngãi, chủ trương đoàn kết các giai tầng xã hội vì sự nghiệp cứu nước, tiến hành các hoạt động mang tính hợp pháp, theo phương hướng “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, như mở trường dạy học, lập hội cày,…