故國山河重

故國山河重,
新朝勢力輕。
雄心忘鼎鑊,
素夢斷鯢鯨。
欲效高長泣,
寧知吉不成。
縱然流熱血,
同類吸文明。

 

Cố quốc sơn hà trọng

Cố quốc sơn hà trọng,
Tân triều thế lực khinh.
Hùng tâm vong đỉnh hoạch,
Tố mộng đoạn nghê kình.
Dục hiệu Cao trường khấp,
Ninh tri Cát bất thành.
Túng nhiên lưu nhiệt huyết,
Ðồng loại hấp văn minh.


Nguồn:
1. Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, Nhà in Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 30
2. Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973
3. Đào Văn, Nguyễn Thanh Hiện, Thục Chương, Thơ văn yêu nước và cách mạng Nghĩa Bình (tập I), Ty Văn hoá và Thông tin Nghĩa Bình, Quy Nhơn, 1981
4. Lê Hồng Khánh, Thơ ca yêu nước cách mạng Quảng Ngãi, Phòng Văn hoá Thông tin Thể dục Thể thao thị xã Quảng Ngãi, Quảng Ngãi. 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Non sông ơn vẫn nặng,
Sóng gió cuộc vần xoay.
Vạc lửa lòng quên sợ,
Tăm kình mộng đuổi ngay,
Khóc đời Cao chưa chán,
Hỏng việc Cát nào hay.
Máu nóng dầu trôi chảy,
Văn minh hấp cả bầy.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước cũ ơn vẫn nặng thay,
Tân triều vào cuộc vần xoay nhẹ quyền.
Vạc lửa lòng sợ đã quên,
Mộng tơ đã đuổi nghê kình đi ngay,
Khóc đời Cao chưa chán rày,
Cởi mở hỏng việc nào hay Cát Điền.
Máu nóng còn chảy lòng riêng,
Đồng loại hấp thụ văn minh toàn cầu.

15.00
Trả lời