Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: đất nước (143)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/12/2018 10:19

故國山河重

故國山河重,
新朝勢力輕。
雄心忘鼎鑊,
素夢斷鯢鯨。
欲效高長泣,
寧知吉不成。
縱然流熱血,
同類吸文明。

 

Cố quốc sơn hà trọng

Cố quốc sơn hà trọng,
Tân triều thế lực khinh.
Hùng tâm vong đỉnh hoạch,
Tố mộng đoạn nghê kình.
Dục hiệu Cao trường khấp,
Ninh tri Cát bất thành.
Túng nhiên lưu nhiệt huyết,
Đồng loại hấp văn minh.[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Non sông ơn vẫn nặng,
Sóng gió cuộc vần xoay.
Vạc lửa lòng quên sợ,
Tăm kình mộng đuổi ngay,
Khóc đời Cao chưa chán,
Hỏng việc Cát nào hay.
Máu nóng dầu trôi chảy,
Văn minh hấp cả bầy.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước cũ ơn vẫn nặng thay,
Tân triều vào cuộc vần xoay nhẹ quyền.
Vạc lửa lòng sợ đã quên,
Mộng tơ đã đuổi nghê kình đi ngay,
Khóc đời Cao chưa chán rày,
Cởi mở hỏng việc nào hay Cát Điền.
Máu nóng còn chảy lòng riêng,
Đồng loại hấp thụ văn minh toàn cầu.

15.00
Trả lời