Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đàm Hoa thiền sư (1 bài thơ)
- Từ Huyễn (19 bài thơ)
- Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư (3 bài thơ)
- Trương Bá Đoan (1 bài thơ)
- Cao Phong Diệu thiền sư (1 bài thơ)
Tạo ngày 29/10/2008 00:27 bởi hongha83
Lâm Chẩn 林稹 tự Đan Sơn 丹山, thân thế sự nghiệp chưa rõ, là thi nhân Tống triều. Tác phẩm có Cung từ một trăm bài, trong đó Thiên gia thi tuyển 2 bài.