Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/10/2008 00:27 bởi hongha83
Lâm Chẩn 林稹 tự Đan Sơn 丹山, thân thế sự nghiệp chưa rõ, là thi nhân Tống triều. Tác phẩm có Cung từ một trăm bài, trong đó Thiên gia thi tuyển 2 bài.

 

Tuyển tập chung