Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 00:30

冷泉亭

一泓清可沁詩脾,
冷暖年來只自知。
流出西湖載歌舞,
回頭不似在山時。

 

Lãnh Tuyền đình

Nhất hoằng thanh khả thấm thi tỳ,
Lãnh noãn niên lai chỉ tự tri.
Lưu xuất Tây hồ tải ca vũ,
Hồi đầu bất tự tại sơn thì.

 

Dịch nghĩa

Một luồng nước trong suốt có khả năng thấm vào tâm can của thi sĩ,
Nóng lạnh quanh năm chỉ tự biết.
Chảy vào hồ Tây mang theo tiếng ca điệu múa,
Quay đầu lại không còn giống thời còn ở trong núi.


Đình Lãnh Tuyền cất tại hồ Tây, Hàng Châu, dưới chân đỉnh Phi Lai. Dưới chân núi có một khe nước tên Lãnh Tuyền chảy qua vài cây số vách đá rồi đổ vào hồ Tây. Khi triều đình Nam Tống dời đô về Hàng Châu năm 1129, hồ Tây trở thành nơi đô hội giải trí của các quan lại lánh nạn và không tài đức để lấy lại miền bắc Trung Hoa đã mất vào tay ngoại mông. Ý tác giả cho thiên nhiên vốn thanh tịnh đã trở nên bợn nhơ vì hành động của con người và ảnh hưởng của văn hoá xã hội, như dòng suối trong đã mang vào hồ Tây tiếng ca múa và đã mất đi sự thanh khiết có tự nguồn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mạch khe trong vắt tựa hồn thơ
Nóng lạnh riêng hay suốt bốn mùa
Chảy tới Tây Hồ say múa hát
Quay đầu còn vẹn nước thiêng xưa?


Nguồn: Thiên gia thi, Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội Nhà văn, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồn thơ thấm nước khe trong
Năm sang ấm lạnh chỉ mình riêng hay
Tây Hồ ca  hát vui say
Nước xưa quay lại khác ngày rời non

Chưa có đánh giá nào
Trả lời