小舟

舷低冷戛荷千柄,
底少斜穿月半輪。
一笠一蓑人穩坐,
晚風蕭颯弄青蘋。

 

Tiểu chu

Huyền đê lãnh kiết hà thiên bính,
Để thiểu tà xuyên nguyệt bán luân.
Nhất lạp nhất thoa nhân ổn toạ,
Vãn phong tiêu táp lộng thanh tần.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngàn cộng sen chạm thuyền lãnh lót
Nửa vầng trăng soi chếch đáy con
Người ngồi yên một tơi một nón
Đám tần xanh, gió tối thổi dồn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngàn cành sen chạm đáy thuyền con
Chênh chếch vầng trăng ghé mắt dòm
Một nón một tơi người lặng lẻ
Tần xanh xao xác gió chiều hôm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời