Có phải chúng ta chỉ cần nhìn trăng ?
Quên đi "ngón tay chỉ vào trăng"
Ngươi là kẻ ngu đần!

Ai để ý nếu chúng ta quên trăng và quên cả ngón tay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)