23/05/2024 17:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 03:07

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Có phải chúng ta chỉ cần nhìn trăng ?
Quên đi "ngón tay chỉ vào trăng"
Ngươi là kẻ ngu đần!

Ai để ý nếu chúng ta quên trăng và quên cả ngón tay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Trăng